Sekretariat kursów

Centrum Kształcenia Ustawicznego im. St. Staszica
ul. Jana Pawła II 17
75-452 Koszalin
(budynek warsztatu szkolnego, pokój W31)

tel. 94 345 26 75
tel. 94 345 18 22 wewnętrzny 39
e-mail: kursy@ckukoszalin.edu.pl

GODZINY PRACY SEKRETARIATU
od 24.06.2024 do 02.08.2024
poniedziałek – piątek:  7:00-15:00

od 05.08.2024 do 30.08.2024
poniedziałek – piątek:  9:00-13:00

Konto bankowe:
38 1140 1137 0000 2161 5800 1001

Wzory dokumentów do pobrania:

Wypełnij wniosek na kurs (wersja PDF lub DOC) i prześlij go pocztą elektroniczną lub przynieś do sekretariatu kursów.

Wniosek o wystawienie duplikatu zaświadczenia/certyfikatu ukończenia kursu/szkolenia
Prowadzimy ciągły nabór chętnych na nasze szkolenia oraz kursy w Koszalinie.