Kurs hydrauliczny

Kurs montera sieci i instalacji sanitarnych

Celem kursu hydraulicznego jest zdobycie podstawowej wiedzy oraz umiejętności w zakresie instalacji wodociągowych, sanitarnych, kanalizacyjnych, grzewczych, klimatyzacyjnych. Zawód hydraulika jest obecnie jednym z najbardziej poszukiwanych zawodów na rynku pracy, warto więc podjąć wysiłek nauki na tym niezwykle ciekawym kursie zapewniającym zdobycie praktycznych umiejętności.

W ramach kursu realizowane są zagadnienia z zakresu:

  1. wykonywania robót związanych z montażem i remontem instalacji wodociągowych i instalacji kanalizacyjnych,
  2. wykonywania robót związanych z montażem i eksploatacją instalacji gazowych,
  3. wykonywania robót związanych z montażem i remontem instalacji grzewczych,
  4. wykonywania robót związanych z montażem i remontem instalacji wentylacyjnych i instalacji klimatyzacyjnych.

Istnieje możliwość wyboru tylko jednego modułu i organizacji kursu dla wybranego zakresu tematycznego.

Koszt kursu hydraulicznego uzależniony jest od liczebności grupy.
Oferujemy kursy 50-godzinne  oraz 150-godzinne.

Terminy i program zajęć dostosowujemy do potrzeb i możliwości kursantów. Zajęcia prowadzone w formie 5-godzinnych bloków popołudniami i/lub w weekendy.

Kurs montera sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych kierowany jest do osób, które chcą pracować w zawodzie hydraulika i zajmować się montażem instalacji wodno-kanalizacyjnych.

Wypełnij wniosek na kurs hydrauliczny (wersja PDF lub DOC) i prześlij go pocztą elektroniczną lub przynieś do sekretariatu kursów.