Kursy komputerowe

 1. Lokalna Akademia Informatyczna CISCO – CCNA sem. 1, 2, 3, 4 po 70 godzin
 2. Kursy ECDL (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych)
 3. Ewaluacja z wykorzystaniem technik informatycznych
 4. Zastosowanie pakietu Microsoft Office/Open Office
 5. MS Office oraz Internet w pracy nauczyciela
 6. Obsługa aplikacji MS Excel z wykorzystaniem programowania w języku Visual Basic
 7. Przetwarzanie i obróbka cyfrowa dźwięku
 8. Tworzenie elektronicznych interaktywnych dokumentów oraz interaktywnych (samosprawdzających się) testów
 9. Tworzenie i edycja grafiki wektorowej / rastrowej / trójwymiarowej
 10. Tworzenie i edycja stron www
 11. Obsługa programu graficznego CorelDRAW
 12. Budowa baz danych na przykładzie MS Access
 13. Tworzenie interakcyjnych prezentacji multimedialnych

 

Wypełnij wniosek na kurs (wersja PDF lub DOC) i prześlij go pocztą elektroniczną lub przynieś do sekretariatu kursów.