Kurs tokarz, frezer, ślusarz, operator obrabiarek konwencjonalnych

W dzisiejszych czasach występuje ogromne zapotrzebowanie na tokarzy, ślusarzy, frezerów czy operatorów obrabiarek konwencjonalnych. Nasze kursy zapewniają zdobycie wiedzy i umiejętności w zawodach technicznych, których brakuje na rynku pracy.

Po ukończeniu kursu o profilu:

  • tokarz,
  • frezer,
  • ślusarz,
  • operator obrabiarek konwencjonalnych,

zapewne znajdziesz pracę w lokalnych i regionalnych firmach a także na międzynarodowym rynku pracy.

Istnieje możliwość wyboru tylko jednego modułu i organizacji kursu dla wybranego zakresu tematycznego.

Koszt kursów uzależniony jest od liczebności grupy.
Prowadzimy kursy: 50-godzinne oraz 150-godzinne.

 

Terminy i program zajęć dostosowujemy do potrzeb i możliwości kursantów. Zajęcia prowadzone w formie 5-godzinnych bloków popołudniami i/lub w weekendy.

 

Wypełnij wniosek na kurs hydrauliczny (wersja PDF lub DOC) i prześlij go pocztą elektroniczną lub przynieś do sekretariatu kursów.