Kursy nauczania na odległość

W Centrum Kształcenia Ustawicznego posiadamy platformę e-learningową.

E–learning to  nauczanie na odległość z wykorzystaniem sieci komputerowych i Internetu. Pozwala na ukończenie kursu bez konieczności fizycznej obecności w sali wykładowej. Doskonale uzupełnia również tradycyjny proces nauczania.

E-learning służy nauczaniu na odległość oraz nauczaniu elastycznemu, jednak może być również łączony z tradycyjnym nauczaniem w formie kursów mieszanych. Ponadto e-learning umożliwia nam samodzielne wybranie preferowanego formatu dostarczania wiedzy i tempa jej przekazywania.

Zapraszamy na naszą platformę edukacyjną eCKU.