Kurs z latarnikiem

Nasza szkoła bierze udział w akcji „Polska Cyfrowa Równych Szans”. Nasi nauczyciele są certyfikowanymi latarnikami kompetencji cyfrowych.

Kursy kierowane są dla osób 50+, które chciałyby się zapoznać z obsługą komputera i internetu zapraszamy na BEZPŁATNE kursy.

Zobacz profil latarnika prowadzącego kurs.