Informacje o programie CNAP

Program Cisco Networking Academy Program (CNAP) opracowano w 1997 roku.

Do chwili obecnej kursy prowadzone zgodnie z CNAP ukończyło ponad 4 miliony osób na całym świecie. W programie uczestniczy 10.000 akademii w 165 krajach.  Program Akademii Sieci Komputerowych Cisco (Cisco Networking Academy Program) to cykl szkoleń dotyczących technologii sieciowych, organizowany pod patronatem i przy ścisłej współpracy z firmą Cisco Systems, wiodącym producentem urządzeń sieciowych. Szkolenia te nie są nastawione na zysk (non-profit). Opłaty wnoszone przez uczestników przeznaczone są na finansowanie działalności Akademii (inwestycje sprzętowe, pomieszczenia, media, materiały eksploatacyjne, wynagrodzenia instruktorów). W naszej Akademii prowadzimy kursy CCNA (Cisco Certified Network Associate). Program Cisco Networking Academy oferuje możliwość uzyskania wiedzy teoretycznej i praktycznej z dziedziny projektowania, rozwoju i utrzymywania sieci komputerowych. Absolwenci kursów są przygotowani do uzyskania certyfikatu zawodowego CCNA. Zdobyta wiedza, poparta uzyskanym certyfikatem, stanowi przesłankę do odniesienia sukcesu w nowoczesnym środowisku gospodarki internetowej. Otwiera możliwości znalezienia satysfakcjonującej pracy i jest solidną podstawą przyszłej kariery zawodowej.

Zajęcia
CCNA jest 280 godzinnym, czterosemestralnym kursem, w czasie którego prowadzone są wykłady, ćwiczenia i laboratoria związane z zagadnieniami dotyczącymi projektowania, budowania i administrowania sieciami komputerowymi oraz stosowanych w nich technologiach i protokołach. W celu zapewnienia wysokiego poziomu kształcenia we wszystkich Akademiach na całym świecie Cisco opracowało jednolity schemat nauczania. Studenci korzystają z materiałów wykładowych dostarczonych przez Cisco oraz stworzonych przez instruktorów. Zajęcia odbywają się w pracowni wyposażonej w multimedialne komputery podłączone do Internetu, routery Cisco serii 1840, 2500 i 2600 oraz przełączniki Cisco serii 2900XL. Podczas zajęć studenci zapoznają się z zasadami działania sieci komputerowych, Wszystkie zajęcia prowadzone są pod okiem instruktorów przeszkolonych w Regionalnej Akademii Cisco na Uniwersytecie Gdańskim w Sopocie.

Zakres tematyczny ćwiczeń laboratoryjnych to m.in.:

  • konfiguracja komputerów do pracy w sieci,
  • przygotowywanie kabli niezbędnych do realizacji okablowania strukturalnego,
  • projektowanie sieci komputerowych,
  • konfiguracja routerów oraz przełączników,
  • administracja i zarządzanie sieciami komputerowymi.