Sekretariat kursów

Centrum Kształcenia Ustawicznego im. St. Staszica
ul. Jana Pawła II 17
75-452 Koszalin
(budynek kształcenia praktycznego pokój W31)

tel. 94 345 26 75
tel. 94 345 18 22 wewnętrzny 39
e-mail: kursy@ckukoszalin.edu.pl

Godziny pracy sekretariatu:
od 4 lipca do 12 sierpnia 2022 r.:
poniedziałek – piątek  w godzinach 7:00-15:00

W dniach 18 – 29 lipca 2022 sekretariat nieczynny

Konto bankowe:
38 1140 1137 0000 2161 5800 1001

Wzory dokumentów do pobrania:

Wypełnij wniosek na kurs (wersja PDF lub DOC) i prześlij go pocztą elektroniczną lub przynieś do sekretariatu kursów.

Wniosek o wystawienie duplikatu zaświadczenia/certyfikatu ukończenia kursu/szkolenia
Prowadzimy ciągły nabór chętnych na nasze szkolenia oraz kursy w Koszalinie.