Kurs przedłużania rzęs metodą 1:1

Czas trwania i sposób organizacji kursu przedłużania rzęs: 30 godzin zajęć lekcyjnych.
Wymagania wstępne dla uczestników: zainteresowanie zagadnieniami z zakresu wizażu i stylizacji.

Koszt kursu przedłużania rzęs: 900 zł

Sposób organizacji kursu: zajęcia w formie 5 godzinnych bloków lekcyjnych.
Cele kształcenia: Kurs przedłużania rzęs metodą 1:1  przygotowuje do wykonywania zabiegów stylizacji rzęs
Sposób sprawdzenia efektów kształcenia: zadania praktyczne wykonywane podczas kursu.

Program kursu przewiduje:

  1. Podstawy anatomii oka
  2. Wskazania i przeciwwskazania do zabiegu stylizacji rzęs
  3. Wykonywanie zabiegu stylizacji rzęs
  4. Pielęgnacja rzęs przedłużonych metodą 1:1
  5. Usuwanie rzęs przedłużonych metodą 1:1
Wypełnij wniosek na kurs przedłużania rzęs metodą 1:1 (wersja PDF lub DOC) i prześlij go pocztą elektroniczną lub przynieś do sekretariatu kursów.