Kursy spawania

Zajęcia na kursie odbywają się wg harmonogramu dostosowanego do potrzeb uczestników – istnieje możliwość wyboru terminów zajęć:

  • poniedziałek-piątek od godz. 15:00/16:00 do 20:00
  • i/lub soboty i niedziele od godz. 8:00-16:00

Zapraszamy – zostały ostatnie wolne miejsca!!!

Kursy spawania prowadzone są pod merytorycznym nadzorem Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa w Gliwicach. Zgodnie z atestem 414 wydanym 22.01.2021 r. przez  Instytut jako ośrodek upoważnieni jesteśmy do szkolenia i egzaminowania spawaczy w specjalnościach:

  • spawanie gazowe – metoda 311
  • spawanie elektrodą topliwą w osłonie gazów – metody 135 MAG i 131 MIG,
  • spawanie łukowe drutem proszkowym w osłonie gazów aktywnych – metoda 136 MAG
  • spawanie elektrodą nietopliwą w osłonie gazów obojętnych – metoda 141 TIG
  • spawanie łukowe elektrodą otuloną – metoda 111 MMA

Po zdanym egzaminie wydajemy książeczkę spawacza i świadectwo egzaminu spawacza wystawione przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Spawania w Gliwicach (honorowane również za granicą) według normy EN ISO 9606-1.

Kursy w cenie od 1900 zł (przy jednej metodzie i grupie materiałowej).
Istnieje możliwość doboru kolejnej grupy materiałowej w danej metodzie.

Recertyfikacja uprawnień spawalniczych

Zapraszamy na egzamin spawaczy, którym skończyła się dwuletnia/trzyletnia ważność posiadanych uprawnień spawalniczych.

Wypełnij wniosek na kurs (wersja PDF lub DOC) i prześlij go pocztą elektroniczną lub przynieś do sekretariatu kursów.