Kursy spawania

Ostatnie wolne miejsca na kursie spawania w lutym 2021!

Zajęcia na kursie odbywają się wg przykładowego harmonogramu – istnieje możliwość wyboru terminów zajęć (zapraszamy – zostały ostatnie wolne miejsca!!!):

  • poniedziałek-piątek od godz. 15:00/16:00 do 20:00
  • dodatkowo: soboty i niedziele od godz. 8:00-16:00

Kursy spawania prowadzone są pod merytorycznym nadzorem Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. Zgodnie z atestem 414/2019 wydanym 21.01.2019 r. przez Instytut jako ośrodek upoważnieni jesteśmy do szkolenia i egzaminowania spawaczy w specjalnościach:

  • Spawanie gazowe – metoda 311,
  • Spawanie elektrodą topliwą w osłonie gazów – metody 135 MAG i 131 MIG,
  • Spawanie łukowe drutem proszkowym w osłonie gazów aktywnych – metoda 136 MAG,
  • Spawanie elektrodą nietopliwą w osłonie gazów obojętnych – metoda 141 TIG,
  • Spawanie łukowe elektrodą otuloną – metoda 111 MMA.

Po zdanym egzaminie wydajemy książeczkę spawacza i świadectwo egzaminu spawacza wystawione przez Instytut Spawania w Gliwicach (honorowane również za granicą) według normy EN ISO 9606-1.

Kursy w cenie od 1900 zł (przy jednej metodzie i grupie materiałowej).
Istnieje możliwość doboru kolejnej grupy materiałowej w danej metodzie.

Recertyfikacja uprawnień spawalniczych

Zapraszamy na egzamin spawaczy, którym skończyła się dwuletnia/trzyletnia ważność posiadanych uprawnień spawalniczych.

Wypełnij wniosek na kurs (wersja PDF lub DOC) i prześlij go pocztą elektroniczną lub przynieś do sekretariatu kursów.